fbpx

Kurs 1 na 1 sa profesorom | Njemački jezik A1.1

Kurs stranog jezika
Lista želja Podijeli kurs
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursu

Ekskluzivni kurs 1 na 1 sa profesorom za super cijenu! Novi model učenja – uči samostalno i koristi online konsultacije sa predavačem za dodatnu vježbu i podršku tokom kursa. 

Detaljan opis kursa:

U Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (GER) definisana je šema nivoa poznavanja njemačkog jezika. Nivoi se kreću od A1 do C2, pri čemu je svaki nivo podijeljen na dva podnivoa. Na ovom kursu obrađujemo početni A1.1 nivo.

Za nivo A1.1 Vam nije potrebno predznanje. Na ovom nivou, polaznici se upoznaju sa osnovama njemačkog jezika i grade čvrste temelje za dalje napredovanje.

Ovaj nivo fokusira se na učenje osnovnih riječi, fraza i gramatičkih struktura koje su potrebne za svakodnevnu komunikaciju. Učit ćete izgovor, gramatiku i pravila pisanja njemačkog jezika, uz mnogo vježbi i praktičnih primjera.

Također, radit ćemo na razumijevanju osnovnih tekstova, kao i na izgradnji vokabulara koji je neophodan za svakodnevne komunikacijske potrebe. Učenje će biti interaktivno i zanimljivo, s naglaskom na konverzaciji, slušanju, čitanju i pisanju.

Prikaži više

Što ćete naučiti?

  • Osnovne fraze i izrazi: Učenici uče kako se predstaviti, pozdravljati, izražavati zahvalnost, zamoliti za nešto i koristiti osnovne fraze u svakodnevnim situacijama.
  • Vokabular: Učenici stiču temeljni vokabular koji obuhvata svakodnevne predmete, aktivnosti, brojeve, boje, porodicu, hranu i druge osnovne koncepte.
  • Gramatika: Učenici se upoznaju s osnovnim gramatičkim strukturama kao što su lične zamjenice, padeži (nominativ, akuzativ), glagoli u sadašnjem i prošlom vremenu, upitne rečenice, odrične rečenice i jednostavne konstrukcije.
  • Čitanje i pisanje: Učenici razvijaju sposobnost čitanja jednostavnih tekstova, razumijevanje osnovnih uputa i pisanje kratkih rečenica i poruka.
  • Slušanje i razumijevanje: Učenici vježbaju slušanje i razumijevanje kratkih audio snimaka koji se odnose na svakodnevne situacije, kao što su upoznavanje, kupovina, porodica i sl.
  • Kultura i društvo: Učenici stiču osnovno znanje o njemačkoj kulturi, običajima, praznicima i društvenim normama.

Sadržaj kursa

VAŽNE INSTRUKCIJE: Zakazivanje konsultacija 1 na 1 sa predavačima

  • Pažljivo pročitajte instrukcije u nastavku:
    00:00

Lektion 1 – Guten Tag. Mein Name ist…
U ovoj lekciji ćete naučiti predstavljanje, alfabet, prezent kao i osnovne rečenice i pitanja u vezi upoznavanja.

Lektion 2 – Familie und Freunde
U 2. lekciji ćete naučiti članove porodice i na koji način da popunite formular na njemačkom jeziku.

Lektion 3 – Essen und Trinken
U 3. lekciji ćete naučiti neodređeni član u njemačkom jeziku, razne namirnce, mjerne jedinice i dvije vrste pitanja (Ja/Nein und W-Frage).

Lektion 4 – Meine Wohnung
U 4. lekciji ćete naučiti određeni član u njemačkom jeziku, kao i razne riječi i rečenice kroz temu - stan i oglasi.

Lektion 5 – Mein Tag
U 5. lekciji ćete naučiti sate, dane u sedmici kao i glagole sa odvojivim prefiksima.

Lektion 6 – Freizeit
U 6. lekciji ćete učiti o vremenu, određenim članovima u akuzativu i nepravilnim glagolima.

Lektion 7 – Lernen, ein Leben lang
U 7. lekciji ćete naučiti prošlo vrijeme (perfekt) u njemačkom jeziku i još neke modalne glagole.

Recenzije polaznika

Nema recenzija
Nema recenzija

Želiš li uključiti notifikacije za sve aktivnosti na sajtu?

Idi na vrh