fbpx

Kurs 1 na 1 sa profesorom | Njemački jezik A1 (A1.1 + A1.2)

Kurs stranog jezika
Lista želja Podijeli kurs
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursu

Ekskluzivni kurs 1 na 1 sa profesorom za super cijenu! Novi model učenja – uči samostalno i koristi online konsultacije sa predavačem za dodatnu vježbu i podršku tokom kursa. 

Detaljan opis kursa:
U Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (GER) definisana je šema nivoa poznavanja njemačkog jezika. Nivoi se kreću od A1 do C2, pri čemu je svaki nivo podijeljen na dva podnivoa. Na ovom kursu obrađujemo cjelokupan A1 nivo, dakle A1.1+ A1.2.

Za nivo A1 Vam nije potrebno predznanje. Na ovom nivou, fokusiramo se na osnove jezika i gradimo čvrste temelje za dalje napredovanje.

Na A1 nivou, naučićete osnovne fraze i izraze kako biste se predstavili, pozdravili i komunicirali u svakodnevnim situacijama. Učit ćete izgovor, gramatiku i pravila pisanja njemačkog jezika, uz mnogo vježbi i praktičnih primjera.

Također, radit ćemo na razumijevanju osnovnih tekstova, kao i na izgradnji vokabulara koji je neophodan za svakodnevne komunikacijske potrebe. Učenje će biti interaktivno i zanimljivo, s naglaskom na konverzaciji, slušanju, čitanju i pisanju.

Na kraju ovog kursa, trebali biste biti u stanju da razumijete jednostavne rečenice, da se sporazumijete na osnovnom nivou i da izrazite svoje osnovne potrebe na njemačkom jeziku.

Prikaži više

Što ćete naučiti?

  • Osnovne fraze i izrazi: Učenici uče kako se predstaviti, pozdravljati, izražavati zahvalnost, moliti za nešto i koristiti osnovne fraze u svakodnevnim situacijama.
  • Vokabular: Učenici stiču temeljni vokabular koji obuhvata svakodnevne predmete, aktivnosti, brojeve, boje, porodicu, hranu, odjeću i druge osnovne koncepte.
  • Gramatika: Učenici se upoznaju s osnovnim gramatičkim strukturama kao što su lične zamjenice, padeži (nominativ, akuzativ), glagoli u sadašnjem vremenu, upitne rečenice, odrične rečenice i jednostavne konstrukcije.
  • Čitanje i pisanje: Učenici razvijaju sposobnost čitanja jednostavnih tekstova, razumijevanje osnovnih uputa i pisanje kratkih rečenica i poruka.
  • Slušanje i razumijevanje: Učenici vježbaju slušanje i razumijevanje kratkih audio snimaka koji se odnose na svakodnevne situacije, kao što su kupovina, putovanje, porodica i sl.
  • Kultura i društvo: Učenici stiču osnovno znanje o njemačkoj kulturi, običajima, praznicima i društvenim normama.

Sadržaj kursa

VAŽNE INSTRUKCIJE: Zakazivanje konsultacija 1 na 1 sa predavačima

  • Pažljivo pročitajte instrukcije u nastavku:
    00:00

Lektion 1 – Guten Tag. Mein Name ist…
U ovoj lekciji ćete naučiti predstavljanje, alfabet, prezent kao i osnovne rečenice i pitanja u vezi upoznavanja.

Lektion 2 – Familie und Freunde
U 2. lekciji ćete naučiti članove porodice i na koji način da popunite formular na njemačkom jeziku.

Lektion 3 – Essen und Trinken
U 3. lekciji ćete naučiti neodređeni član u njemačkom jeziku, razne namirnce, mjerne jedinice i dvije vrste pitanja (Ja/Nein und W-Frage).

Lektion 4 – Meine Wohnung
U 4. lekciji ćete naučiti određeni član u njemačkom jeziku, kao i razne riječi i rečenice kroz temu - stan i oglasi.

Lektion 5 – Mein Tag
U 5. lekciji ćete naučiti sate, dane u sedmici kao i glagole sa odvojivim prefiksima.

Lektion 6 – Freizeit
U 6. lekciji ćete učiti o vremenu, određenim članovima u akuzativu i nepravilnim glagolima.

Lektion 7 – Lernen, ein Leben lang
U 7. lekciji ćete naučiti prošlo vrijeme (perfekt) u njemačkom jeziku i još neke modalne glagole.

Lektion 8 – Beruf und Arbeit
U 8. lekciji ćemo govoriti raznim zanimanjima, vremenskim prepozicijama i preteritu (prošlom vremenu).

Lektion 9 – In einer fremden Stadt
U 9. lekciji ćete naučiti imperativ (zapovjedni način), modalne glagole dürfen i müssen i na koji način da rezervišemo sobu u hotelu.

Lektion 10 – Gesundheit
U 10. lekciji ćete naučiti prisvojne zamjenice, modalni glagol "sollen" i kako da napišete upit putem mail-a ili da zakažete/promijenite neki termin.

Lektion 11 – In der Stadt unterwegs
U 11. lekciji ćete naučiti lokalne prepozicije uz dativ i akuzativ i na koji način da pitate gdje se nešto nalazi i isto tako da objasnite.

Lektion 12 – Der Kunde ist König
u 12. lekciji ćete naučiti još neke vremenske prepozicije i kako da na ljubazan način postaviti pitanje.

Lektion 13 – Neue Kleider
U 13. lekciji ćemo govoriti o odjeći. Kroz ovu temu ćete naučiti određene članove u akuzativu, lične zamjenice u dativu, komparaciju pridjeva i modalni glagol mögen.

Lektion 14 – Feste
U 14. i zadnjoj lekciji A1 nivoa govorimo o datumima, proslavama, ličnim zamjenicama u akuzativu i vezniku - denn.

Recenzije polaznika

Nema recenzija
Nema recenzija

Želiš li uključiti notifikacije za sve aktivnosti na sajtu?

Idi na vrh