fbpx

Online kurs | Njemački jezik A2.2

Kurs stranog jezika
Lista želja Podijeli kurs
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursu

Na dnu ove stranice možeš pogledati prvo predavanje besplatno!

Detaljan opis kursa:
Prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, nemački A2 nivo spada u početna znanja ovog jezika i prvi je nivo poslije najosnovnijeg. Na ovom kursu obrađujemo A2.2 nivo.

A2 je kao i A1 fokusiran na postavljanje temelja znanja, pa je i dalje veliki akcenat na učenju gramatike kako biste kasnije, na kursevima viših nivoa, mogli više da se fokusirate na razvoj jezičkih veština.

Nakon završenog A2 nivoa razumećete rečenice i često upotrebljavane izraze vezane za svakodnevni život.

Sada ćete već moći da učestvujete u svakodnevnoj konverzaciji, da samostalno izražavate mišljenje o poznatim temama, kao i da se uz pomoć sagovornika snađete u različitim situacijama koje se mogu dogoditi kada putujete u zemlje nemačkog govornog područja.

*A2.2. je nastavak na A2.1. nivo, te zbog toga lekcije počinju od broja 8.

Prikaži više

Što ćete naučiti?

 • Proširenje gramatičkih struktura: Učenje složenijih gramatičkih konstrukcija kao što je konjuktiv II, složene rečenice, pasiv, pridjevske deklinacije i druge strukture koje omogućavaju izražavanje preciznijih značenja.
 • Bogatiji vokabular: Upoznavanje sa novim riječima i izrazima koji omogućavaju raznovrsniju komunikaciju. Ovo uključuje riječi vezane za svakodnevne teme, ali i stručniji riječnik u zavisnosti od interesa polaznika.
 • Komunikacijske vještine: Vježbe koje podstiču polaznike da se angažuju u dužim konverzacijama, diskusijama i ulogama, kako bi se razvila veština samopouzdanog i efikasnog komuniciranja.
 • Čitanje i slušanje: Čitanje dužih tekstova sa više detalja i razumevanje sadržaja koji zahteva nešto dublju analizu. Slušanje komunikacija koje uključuju više sugovornika ili komplikovanije konverzacije.
 • Pisanje i govor: Vežbe pisanja dužih poruka, pisama, e-mailova ili kratkih sastava na različite teme. Razvijanje veštine izražavanja mišljenja i argumentacije. U govoru, rad na jasnijem i tečnijem izražavanju, kao i vježbe za izražavanje stava.
 • Kultura i društvo: Produbljivanje razumevanja kulture zemalja čiji jezik učite kroz višeslojne teme kao što su običaji, tradicija, aktuelni događaji i društvene teme.
 • Samostalnost u učenju: Podsticanje polaznika da prepoznaju svoje jačine i slabosti u učenju jezika te da koriste različite resurse kako bi dalje razvijali svoje jezičke veštine.

Sadržaj kursa

Lektion 8 – Am Wochenende
U ovoj lekciji ćete naučiti kako da izrazite svoje želje ili da date nekome neki prijedlog.

 • 06:37
 • 8.1. Übung
 • 8.2. Konjuktiv II
  08:22
 • 8.2. Übung
 • 8.3. Konjuktiv II: Vorschlag
  14:17
 • 8.3. Übung
 • Übung der Aussprache
  00:00
 • Test zu Lektion 8
  00:00
 • Wortschatz
  00:00
 • Grammatik
  00:00

Lektion 9 – Warenwelt
U ovoj lekciji govorićemo o mješovitoj pridjevskoj deklinaciji i komparaciji pridjeva.

Lektion 10 – Kommunikation
U ovoj lekciji ćete naučiti pasivne rečenice, slabu pridjevsku deklinaciju i upitne zamjenice: koji, kakav itd.

Lektion 11 – Unterwegs
U ovoj lekciji govorićemo najviše o prijedlozima za mjesto uz odgovarajuće padeže.

Lektion 12 – Reisen
U ovoj lekciji ćemo govoriti o mjesnim i vremenski prijedlozima, kao i posljednjoj jakoj pridjevskoj deklinaciji.

Lektion 13 – Geld
U ovoj lekciji ćete naučiti na koji način se postavljaju indirektna pitanja i na koje sve načine možemo koristiti glagol lassen.

Lektion 14 – Lebenstationen
U zadnjoj lekciji A2 nivoa ponovićemo prošla vremen, konjuktiv II i veznike. Naučićete na koji način se grade umanjenice.

Recenzije polaznika

Nema recenzija
Nema recenzija

Želiš li uključiti notifikacije za sve aktivnosti na sajtu?

Idi na vrh