fbpx

Online kurs | Njemački jezik A2 (A2.1 + A2.2)

Kurs stranog jezika
Lista želja Podijeli kurs
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursu

Na dnu ove stranice možeš pogledati prvo predavanje besplatno!

Detaljan opis kursa:
Prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, nemački A2 nivo spada u početna znanja ovog jezika i prvi je nivo poslije najosnovnijeg. Na ovom kursu obrađujemo cjelokupan A2 nivo, dakle A2.1+ A2.2.

A2 je kao i A1 fokusiran na postavljanje temelja znanja, pa je i dalje veliki akcenat na učenju gramatike kako biste kasnije, na kursevima viših nivoa, mogli više da se fokusirate na razvoj jezičkih veština.

Nakon završenog A2 nivoa razumećete rečenice i često upotrebljavane izraze vezane za svakodnevni život.

Sada ćete već moći da učestvujete u svakodnevnoj konverzaciji, da samostalno izražavate mišljenje o poznatim temama, kao i da se uz pomoć sagovornika snađete u različitim situacijama koje se mogu dogoditi kada putujete u zemlje nemačkog govornog područja.

Moći ćete da razmenjujete osnovne informacije o sebi, svom domu,  porodici i prijateljima, bračnom stanju, poslu, poreklu, stvarima iz neposrednog okruženja. Takođe ćete moći samostalno da idete u kupovinu, bioskop ili restoran, prilikom čega ćete moćo da zatražite informacije koje su vam potrebne (npr. gde se nešto nalazi, koliko košta ili kako da negde stignete) i da razumijete odgovor koji dobijete od izvornog govornika nemačkog.

Prikaži više

Što ćete naučiti?

 • Osnovna gramatika: Učenici će savladati osnovne gramatičke strukture, uključujući padeže, glagolska vremena, deklinaciju i komparaciju pridjeva, modalne glagole itd.
 • Vokabular: Učenici će naučiti širok spektar riječi i izraza kako bi mogli opisati svoje aktivnosti, hobije, interese, porodicu, planove, i druge teme važne za svakodnevni život.
 • Komunikacijske vještine: Razvijaće se sposobnost izražavanja i razumijevanja jednostavnih izjava i pitanja, kao i osnovne konverzacijske vještine u situacijama kao što su putovanje, odlazak u restoran, kupovina, rezervacija smještaja, i sl.
 • Čitanje: Učenici će biti sposobni razumjeti jednostavne tekstove poput kratkih priča, oglasa, brošura i članaka, te iz njih izvlačiti osnovne informacije.
 • Pisanje: Na A2 nivou, učenici će moći pisati kratke tekstove kao što su e-mailovi, pisma, kratki izvještaji i opisi svakodnevnih aktivnosti.
 • Slušanje: Kroz vježbe slušanja, učenici će razvijati sposobnost razumijevanja jednostavnih govornih sadržaja, kao što su osnovne upute, informacije o putovanjima i svakodnevnom životu.
 • Govor: Učenici će razvijati izgovor i intonaciju, te usvajati pravila o naglascima u riječima i rečenicama kako bi postigli bolje razumijevanje i komunikaciju s izvornim govornicima.
 • Kulturni kontekst: Kroz jezičke lekcije, učenici će se upoznati s kulturom njemačkog govornog područja, običajima, praznicima i društvenim normama.

Sadržaj kursa

Lektion 1 – Kennenlernen
U ovoj lekciji ćete proširiti Vaše znanje iz perfekta i na temu porodice. Pored toga naučićete kako se koristi veznik weil-jer.

 • 10:41
 • 1.1. Übung
 • 1.2. Perfekt
  09:47
 • 1.2. Übung
 • 1.3. Familie und Verwandschaft
  11:08
 • 1.3. Übung
 • Übung der Aussprache
  00:00
 • Test zu Lektion 1
  00:00
 • Wortschatz
  00:00
 • Grammatik
  00:00

Lektion 2 – Zu Hause
U ovoj lekciji ćete naučiti specifičnu grupu glagola koji mogu ici uz dativ i akuzativ, kao i mnoštvo novih riječi.

Lektion 3 – Guten Appetit!
U ovoj lekciji naučićete neke nove riječi u vezi vremena i hrane. Naučićete i korisne rečenice koje se koriste u restoranima i kafićima.

Lektion 4 – Arbeitswelt
U ovoj lekciji ćemo govoriti o modalnom glagolu sollen-trebati i o vezniku wenn-kada. Naučićete sastavljati složenije rečenice pomoću ovog veznika.

Lektion 5 – Sport und Fitness
U ovoj lekciji naučićete povratne glagole, te koji padež i prepozicija idu uz odgovarajuće glagole.

Lektion 6 – Ausbildung und Karriere
U ovoj lekciji govorićemo o preteritu (prošlom vremenu) modalnih glagola i o još jednom važnom vezniku dass-da.

Lektion 7 – Feste und Geschenke
U ovoj lekciji ponovićemo lične zamjenice u dativu i akuzativu. Obratićemo pažnju na red riječi u rečenici i naravno, proširiti vaše znanje.

Lektion 8 – Am Wochenende
U ovoj lekciji ćete naučiti kako da izrazite svoje želje ili da date nekome neki prijedlog.

Lektion 9 – Warenwelt
U ovoj lekciji govorićemo o mješovitoj pridjevskoj deklinaciji i komparaciji pridjeva.

Lektion 10 – Kommunikation
U ovoj lekciji ćete naučiti pasivne rečenice, slabu pridjevsku deklinaciju i upitne zamjenice: koji, kakav itd.

Lektion 11 – Unterwegs
U ovoj lekciji govorićemo najviše o prijedlozima za mjesto uz odgovarajuće padeže.

Lektion 12 – Reisen
U ovoj lekciji ćemo govoriti o mjesnim i vremenski prijedlozima, kao i posljednjoj jakoj pridjevskoj deklinaciji.

Lektion 13 – Geld
U ovoj lekciji ćete naučiti na koji način se postavljaju indirektna pitanja i na koje sve načine možemo koristiti glagol lassen.

Lektion 14 – Lebenstationen
U zadnjoj lekciji A2 nivoa ponovićemo prošla vremen, konjuktiv II i veznike. Naučićete na koji način se grade umanjenice.

Recenzije polaznika

Nema recenzija
Nema recenzija

Želiš li uključiti notifikacije za sve aktivnosti na sajtu?

Idi na vrh