fbpx

Online kurs | Njemački jezik C1 – Uskoro dostupan!

Kurs stranog jezika
Lista želja Podijeli kurs
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursu

U Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (GER) definisana je šema nivoa poznavanja njemačkog jezika. Nivoi se kreću od A1 do C2, pri čemu je svaki nivo podijeljen na dva podnivoa. Na ovom kursu obrađujemo početni B2 nivo.

Na C1 nivou njemačkog jezika, učenici postižu visok stepen jezičke kompetencije i sposobni su da se izražavaju na veoma napredan način. Ovaj nivo se fokusira na suptilne nijanse jezika, dublje razumijevanje složenih tekstova i sposobnost efikasne komunikacije u profesionalnim i akademskim kontekstima.

Što ćete naučiti?

  • Komunikacija: Učenici će biti u stanju da izražavaju svoje misli, ideje i argumente sa visokim stepenom preciznosti i spontanosti. Razvijaće sposobnost da prilagode svoj jezik različitim situacijama i sagovornicima.
  • Čitanje: Učenici će čitati i razumijevati veoma zahtjevne tekstove kao što su akademski radovi, književna djela, filozofske rasprave i kompleksni novinski članci. Radit će na analizi dubokih značenja, tumačenju suptilnih nijansi i razvijanju kritičkog razmišljanja.
  • Slušanje: Razumijevanje govora sa visokom brzinom i u složenim kontekstima. Učenici će biti sposobni da razaznaju i tumače različite registre jezika, razumiju govornike sa različitim naglascima i obraćaju pažnju na detalje.
  • Pisanje: Razvijanje visokostrukturiranih i dubokih tekstova kao što su eseji, istraživački radovi, analize i kritike. Učenici će raditi na izražavanju sofisticiranih i originalnih ideja, koristeći bogat vokabular i složene sintaktičke konstrukcije.
  • Gramatika: Dublje razumijevanje naprednih gramatičkih koncepta i usavršavanje njihove primjene. Učenici će se baviti jezičkim nijansama i stilističkim varijacijama.
  • Vokabular: Proširenje vokabulara sa fokusom na stručne termine, idiome i specijalizirane izraze koji se koriste u profesionalnim i akademskim kontekstima.
  • Kultura i društvo: Produbljivanje razumijevanja kulture, društva, politike i umjetnosti njemačkog govornog područja.

Recenzije polaznika

Nema recenzija
Nema recenzija

Želiš li uključiti notifikacije za sve aktivnosti na sajtu?

Idi na vrh