fbpx

Kurs 1 na 1 sa profesorom | Njemački jezik A1.2

Kurs stranog jezika
Lista želja Podijeli kurs
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursu

Ekskluzivni kurs 1 na 1 sa profesorom za super cijenu! Novi model učenja – uči samostalno i koristi online konsultacije sa predavačem za dodatnu vježbu i podršku tokom kursa. 

Detaljan opis kursa:
U Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (GER) definisana je šema nivoa poznavanja njemačkog jezika. Nivoi se kreću od A1 do C2, pri čemu je svaki nivo podijeljen na dva podnivoa. Na ovom kursu obrađujemo A1.2 nivo.

Na A1.2 nivou njemačkog jezika, polaznici nastavljaju razvijati svoje jezičke vještine i proširuju svoje znanje njemačkog jezika. Napredak na A1.2 nivou omogućuje učenicima da steknu veću vještinu u komunikaciji na njemačkom jeziku u raznim situacijama, ali i dalje se fokusiraju na jednostavnije teme i komunikacijske situacije kako bi se ojačala osnova za dalje napredovanje u jezičnom usavršavanju.

Na kraju ovog kursa, trebali biste biti u stanju da razumijete jednostavne rečenice, da se sporazumijete na osnovnom nivou i da izrazite svoje osnovne potrebe na njemačkom jeziku.

*A1.2. je nastavak na A1.1. nivo, te zbog toga lekcije počinju od broja 8.

Prikaži više

Što ćete naučiti?

  • Vokabular: Učenici će proširiti svoj rječnik kako bi mogli izraziti osnovne potrebe i opisivati jednostavne situacije, kao što su zanimanje, odjeća, opis puta, dijelovi tijela i slično.
  • Gramatika: Nastavlja se učenje osnovnih gramatičkih struktura, kao što su padeži, određeni i neodređeni članovi, lične zamjenice, prepozicije, glagolska vremena u sadašnjem i prošlom vremenu (preterit),modalni glagoli i poznavanje redoslijeda riječi u rečenici i slično.
  • Čitanje: Učenici će čitati jednostavne tekstove, poput kratkih priča, oglasa, uputa ili kratkih novinskih članaka,
  • Slušanje i razumijevanje: Razvija se sposobnost razumijevanja osnovnih informacija u govoru na sporijem i jasnijem jeziku, kao što su osnovne upute, pitanja i jednostavniji razgovori.
  • Kultura i društvo: Učenici će se upoznati s osnovnim aspektima kulture njemačkog govornog područja, običajima, slavljima, te svakodnevnim životom.

Sadržaj kursa

VAŽNE INSTRUKCIJE: Zakazivanje konsultacija 1 na 1 sa predavačima

  • Pažljivo pročitajte instrukcije u nastavku:
    00:00

Lektion 8 – Beruf und Arbeit
U 8. lekciji ćemo govoriti raznim zanimanjima, vremenskim prepozicijama i preteritu (prošlom vremenu).

Lektion 9 – In einer fremden Stadt
U 9. lekciji ćete naučiti imperativ (zapovjedni način), modalne glagole dürfen i müssen i na koji način da rezervišemo sobu u hotelu.

Lektion 10 – Gesundheit
U 10. lekciji ćete naučiti prisvojne zamjenice, modalni glagol "sollen" i kako da napišete upit putem mail-a ili da zakažete/promijenite neki termin.

Lektion 11 – In der Stadt unterwegs
U 11. lekciji ćete naučiti lokalne prepozicije uz dativ i akuzativ i na koji način da pitate gdje se nešto nalazi i isto tako da objasnite.

Lektion 12 – Der Kunde ist König
u 12. lekciji ćete naučiti još neke vremenske prepozicije i kako da na ljubazan način postaviti pitanje.

Lektion 13 – Neue Kleider
U 13. lekciji ćemo govoriti o odjeći. Kroz ovu temu ćete naučiti određene članove u akuzativu, lične zamjenice u dativu, komparaciju pridjeva i modalni glagol mögen.

Lektion 14 – Feste
U 14. i zadnjoj lekciji A1 nivoa govorimo o datumima, proslavama, ličnim zamjenicama u akuzativu i vezniku - denn.

Recenzije polaznika

Nema recenzija
Nema recenzija

Želiš li uključiti notifikacije za sve aktivnosti na sajtu?

Idi na vrh