fbpx

Online kurs | Njemački jezik A2.1

Kurs stranog jezika
Lista želja Podijeli kurs
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursu

Na dnu ove stranice možeš pogledati prvo predavanje besplatno!

Detaljan opis kursa:
Prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, nemački A2 nivo spada u početna znanja ovog jezika i prvi je nivo poslije najosnovnijeg. Na ovom kursu obrađujemo A2.1 nivo.

A2 je kao i A1 fokusiran na postavljanje temelja znanja, pa je i dalje veliki akcenat na učenju gramatike kako biste kasnije, na kursevima viših nivoa, mogli više da se fokusirate na razvoj jezičkih veština.

Što ćete naučiti?

 • Osnovna gramatika: Učenje osnovnih gramatičkih struktura kao što su vremena, padeži, lične zamenice, upitne i odrične rečenice, prijedlozi, veznici itd.
 • Vokabular: Osnovni vokabular potreban za svakodnevne komunikativne situacije kao što su upoznavanje, postavljanje pitanja, naručivanje hrane, opisivanje osnovnih stvari itd.
 • Čitanje i slušanje: Čitanje kratkih tekstova i slušanje jednostavnih audio materijala kako biste razumijeli osnovne informacije, kao i razvijanje vještine razumijevanja osnovnih instrukcija.
 • Pisanje i govor: Vežbe pisanja kratkih poruka, e-mailova ili kratkih sastava na jednostavnim temama. Razvijanje govorne veštine kako biste mogli da izrazite osnovne ideje, razmijenite informacije i učestvujete u jednostavnim konverzacijama.
 • Kultura i svakodnevni život: Upoznavanje sa osnovnim aspektima kulture zemalja čiji je jezik učite, kao i sa svakodnevnim situacijama u kojima ćete koristiti jezik

Sadržaj kursa

Lektion 1 – Kennenlernen
U ovoj lekciji ćete proširiti Vaše znanje iz perfekta i na temu porodice. Pored toga naučićete kako se koristi veznik weil-jer.

 • 10:41
 • 1.1. Übung
 • 1.2. Perfekt
  09:47
 • 1.2. Übung
 • 1.3. Familie und Verwandschaft
  11:08
 • 1.3. Übung
 • Übung der Aussprache
  00:00
 • Test zu Lektion 1
  00:00
 • Wortschatz
  00:00
 • Grammatik
  00:00

Lektion 2 – Zu Hause
U ovoj lekciji ćete naučiti specifičnu grupu glagola koji mogu ici uz dativ i akuzativ, kao i mnoštvo novih riječi.

Lektion 3 – Guten Appetit!
U ovoj lekciji naučićete neke nove riječi u vezi vremena i hrane. Naučićete i korisne rečenice koje se koriste u restoranima i kafićima.

Lektion 4 – Arbeitswelt
U ovoj lekciji ćemo govoriti o modalnom glagolu sollen-trebati i o vezniku wenn-kada. Naučićete sastavljati složenije rečenice pomoću ovog veznika.

Lektion 5 – Sport und Fitness
U ovoj lekciji naučićete povratne glagole, te koji padež i prepozicija idu uz odgovarajuće glagole.

Lektion 6 – Ausbildung und Karriere
U ovoj lekciji govorićemo o preteritu (prošlom vremenu) modalnih glagola i o još jednom važnom vezniku dass-da.

Lektion 7 – Feste und Geschenke
U ovoj lekciji ponovićemo lične zamjenice u dativu i akuzativu. Obratićemo pažnju na red riječi u rečenici i naravno, proširiti vaše znanje.

Recenzije polaznika

Nema recenzija
Nema recenzija

Želiš li uključiti notifikacije za sve aktivnosti na sajtu?

Idi na vrh